Ifølge datalovgivningen skal Krop & Helse informere om, at de persondata og andre oplysninger, der gives til Krop & Helse i forbindelse med behandlinger, opbevares kun med samtykke af kunden. Dine persondata bruges til aftalebooking, til forsikringsindberetning og i journaler med henblik på, at din behandlingshistorie hos Krop & Helse bliver fulgt og kan dokumenteres. 

Dine persondata bliver ikke delt med tredjeparter uden samtykke. I de tilfælde, hvor deling med en tredjepart (fx din egen forsikring eller sygeforsikring danmark), vil du blive spurgt efter samtykke først. 

Du har som kunde hos Krop & Helse altid ret til at vide, hvilke persondata der opbevares om dig og hvordan de bruges. Du har desuden også ret til en kopi af disse data, hvis dette ønskes.
Hvis du ønsker dine persondata hos Krop & Helse slettet, kan du altid rette henvendelse i klinikken, så dette kan arrangeres. Den dataansvarlige hos Krop & Helse er indehaver Jette Sindberg.

I kraft af at Krop & Helse arbejder med behandling af mennesker, vil jeg også informere om, at klinikkens medarbejdere har tavshedspligt vedrørende dine data. Dette betyder, at der ligesom ved datalovgivning, skal gives samtykke til at dele dine data med andre parter, som her inkluderer forsikring, sygeforsikring og pårørende.